Регионален исторически музей - той е създаден през 1911 година, като първата музейна експозиция е открита в по-късен етап. Музеят отваря врати, като читалищен, но по-късно става околийски, а в последствие и Регионален исторически музей, като той е регионален освен за Пазарджик, а и за Пловдив. www.museum-pz.com/

Остров Свобода – Паркът е възникнал през 1858 година, след голямо и опустишително наводнение. В началото паркът е бил частна собственост, като в него са се отглеждали различен вид добитък, след това бива закупен от градската управа и е направена реконструкция.
www.guide359.com/article/626/

Къща–музей "Станислав Доспевски" - това е първият български художник, който е получил академично образование. Оставя голям отпечатък в българското изобразително изкуство.
Къщата–музей е с национално значение и представлява архитектурно–художествен паметник. www.bulgariatravel.org/bg/object/151/Kyshta_muzej_Stanislav_Dospevski

Храм „Успение Богородично” - най-големия православен възрожденски храм не само в града, но и в страната. www.bulgariatravel.org/bg/object/143/Katedralna_cyrkva_Pazardjik

Етнографски музей, експозиция на исторически музей – етнографската експозиция на Регионалния исторически музей в гр . Пазарджик е разположена в най - голямата къща от епохата на Възраждането в Пазарджик, построена през 1850 г. от брациговски майстори в бароков стил. www.bulgariatravel.org/bg/object/140/Etnografski_ekspoziciya_Pazardjik

Къщата–музей "Константин Величков" - Родната къща на големия български възрожденец днес е превърната в музей www.bulgariaturism.blogspot.com/2014/02/house-museum-konstantin-velichkov.html

034/45 10 45
0898 662 702

acropolispz@abv.bg